Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa

Hoitoalan työvoimapula on räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä Suomessa. Monissa hoitolaitoksissa nykyisin kaikki hoitoalan työntekijät voivat olla ulkomaalaistaustaisia, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tällainen tilanne voinostaa selkeästi hoitovirheiden määrää eivätkä asiakkaat/potilaat saa riittävää tietouttaterveystilanteestaan. Tällainen toiminta on myös vastoin lakia ”Laki potilaan asemasta jaoikeuksista”.Uusia aloituspaikkoja on lisätty huomattavasti terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa. Tämäon avannut […]

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa
Read More »