Care And Culture Oy

hoitaja

Recognition of Previous Learning of Immigrant Nurses

The population in Finland is aging rather fast. The number of the people in working life is decreasing. For that reason, there is a huge lack of nurses in Finland. Finnish authorities are recruiting nurses round the world. The level of health care professionalism and the professional criteria in different jobs vary remarkable lot from country […]

Recognition of Previous Learning of Immigrant Nurses Read More »

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa

Hoitoalan työvoimapula on räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä Suomessa. Monissa hoitolaitoksissa nykyisin kaikki hoitoalan työntekijät voivat olla ulkomaalaistaustaisia, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tällainen tilanne voinostaa selkeästi hoitovirheiden määrää eivätkä asiakkaat/potilaat saa riittävää tietouttaterveystilanteestaan. Tällainen toiminta on myös vastoin lakia ”Laki potilaan asemasta jaoikeuksista”.Uusia aloituspaikkoja on lisätty huomattavasti terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa. Tämäon avannut

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa
Read More »