Care And Culture Oy

Henkilöstökoulutukset

Koulutukset on suunnattu terveydenhuollon yksiköihin, joissa on henkilö- ja asiakaskuntaa eri kulttuureista ja joihin aiotaan rekrytoida työntekijöitä eri maista. Koulutus antaa valmiuksia ja ymmärrystä työskentelystä eri kulttuurista tulevien kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- koulutukset

Eri kulttuureilla on  erilaisia elämäntapoja, joka heijastuvat myös
työntekoon ja työyhteisöissä toimimiseen. Eroina voivat olla esim. ajan, työnteon ja lainsäädännön erilainen ymmärtäminen. Hoitotyössä nousevat esille etenkin terveyteen ja sairauteen liittyvät erilaiset uskomukset ja terveys- ja sairauskäsitykset. Eri asteisten hoitajien työnkuva voi poiketa voimakkaasti suomalaisen hoitajan työnkuvasta. Lisäksi hoidon taso voi vaihdella eri maissa ja kulttuureissa.

Hoitoalalla kulttuurien erilaisuus ja työskentelytavat voivat poiketa
suomalaisista tavoista. Koulutuksessa tullaan käsittelemään mm. seuraavia aihealueita:
– aseptiikka, johon liittyy pukeutuminen ja mm. korujen käyttö
– asiakkaan/potilaan luona vietetty aika
– hoitaja- lääkäri pari työskentely
– joidenkin uskontojen ja kulttuurien tapoihin kuuluvat rukoushetket,
  paastot, saattohoito jne.
– terveys- ja sairauskäsitysten erilaisuus ja kuinka niihin tulee vastata
– eri kulttuurien uskomukset sairauksien synnyistä ja hoidoista

Koulutuksen tavoitteena on, että työntekijät tiedostavat kulttuurierojen
vaikutukset käytännön hoitotyöhön ja osaavat huomioida ne työssään.
Kulttuuriosaaminen vaikuttaa sekä suomalaisten että eri kulttuureista
tulevien työntekijöiden työviihtyvyyteen.

Koulutuksen sisältö:
Kulttuuritieto hoitotyössä:
– etnosentrinen ja stereotyyppinen ajattelu hoitotyössä
– keskeinen lainsäädäntö, joka vaikuttaa monikulttuuriseen hoitotyöhön
– kulttuurien välisiä eroja hoitotyössä (eri kulttuurien terveys- ja
sairauskäsityksiä)
– eri kulttuurien tapojen ja käytäntöjen vaikutus annettavaan hoitoon

Avoimuus ja herkkyys kulttuurien välisessä hoitotyössä:
– tasa-arvoisuus (luottamus, hyväksyntä, kunnioitus)
– vuorovaikutustaidot ja niiden esteet
– kulttuurisen pätevyyden kehittyminen hoitotyössä
– ratkaisumalleja monimuotoisen hoitoyhteisön ongelmatilanteisiin
– työviihtyvyyden näkökulma monikulttuurisessa hoitotyössä

Saattohoito eri kulttuureissa

Maahanmuuttajaväestön ikääntyessä Suomessa korostuu hoitohenkilökunnan kulttuuriosaamisen tärkeys. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa henkilökuntaa syventymään eri kulttuurien tapoihin ja hoitomuotoihin heidän sairastuessaan.

Käsitykset surusta ja kuolemasta vaihtelevat paljon eri maailmankatsomuksissa. Kristinuskossa, islamilaisuudessa ja juutalaisuudessa kuolema on tämän elämän päätepiste ja portti uuteen elämään. Hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa sielu voi syntyä monta kertaa eri muodossa.

Saattohoitokoulutuksessa käsitellään mm. lainsäädäntöä, eri kulttuurien tapoja kuoleman kohtaamisessa, saattohoidossa, surun ilmaisua eri kulttuureissa sekä hautaamiseen liittyviä  rituaaleja ja tapoja.

Koulutuksen aikana syvennytään mm. seuraavia uskontojen ja kulttuurien tapoihin saattohoitotilanteissa:

  • venäläinen kulttuuri
  • islamtaustaisia kulttuureja
  • filippiiniläiskulttuuri
  • juutalaisuus
  • romanikulttuuri