Care And Culture Oy

Eri kulttuurien kartoitukset hoitotyössä

Hoitoalan työvoimapula on kasvanut hyvin paljon tämän päivän  Suomessa. Monissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa suuri osa hoitajista on ulkomaalaistaustaisia, erityisesti pääkaupunkiseudulla.  Lisäksi hoitajia rekrytoidaan koko ajan suoraan eri maista. Hoitotyössä suuria vaatimuksia asettaa mm. kulttuurien erilaisuus, kieli, uskonto sekä hoitotyön erilaiset ominaispiirteet. Terveydenhuollon osaamisen kartoitusten avulla saadaan selkeä tietous ammattilaisen todellisesta osaamisesta ja siitä kuinka osaaminen vastaa suomalaisia hoitotyön kriteereitä.

Ammatillisen osaamisen kartoitukset

Terveydenhuollon koulutusten taso  ja työtehtävien vaatimukset vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Ammatillisen osaamisen tunnistamisen avulla saadaan erittäin hyvä kuva henkilön todellisesta osaamisesta. Kartoitusten alussa tarkastetaan ammattilaisten aiemmat koulutus- ja työskentelytodistukset. Arvioinneissa voidaan käyttää aihealueisiin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Parhaimmat tiedot henkilön taidoista saadaan kuitenkin varsinaisessa käytännön työskentelyssä. Kartoitukseen  osallistujat näyttävät taitojaan workshop- tyyppisissä pajoissa.

Kartoituksissa arvioidaan mm. seuraavia aihealueita:
– sairaanhoidon eri teoria- ja käytännön alueita ( mm.       kirurginen-, sisätautien-, lasten-, vanhusten-,           psykiatrinen- ja monikulttuurinen hoitotyö.)
– käytännön osaaminen esim. lääkehoidon toteutus,     injektioiden antaminen, virtsateiden   katetrointi,   avanteiden hoidot, lasten hoito ja kasvatus,   tiimityöskentely jne.

Kartoitusten jälkeen ammattilaisille voidaan ”räätälöidä” tarvittava lisäkoulutus. Jos henkilöllä on jo suomalaisen hoitotyön tasoista osaamista ja suomen kielen taitoa, voidaan hänet ohjata suoraan työelämään. Osaamisen kartoitusten avulla terveydenhoitoon saataisiin nopeasti ammattitaitoista henkilöstöä lyhyellä lisäkoulutuksella.