Care And Culture Oy

kulttuuri

Recognition of Previous Learning of Immigrant Nurses

The population in Finland is aging rather fast. The number of the people in working life is decreasing. For that reason, there is a huge lack of nurses in Finland. Finnish authorities are recruiting nurses round the world. The level of health care professionalism and the professional criteria in different jobs vary remarkable lot from country […]

Recognition of Previous Learning of Immigrant Nurses Read More »

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!

Eri kulttuurien edustus hoitoalalla Suomessa Tämän päivän Suomessa suuri osa hoitotyöntekijöistä tulee eri kulttuureista. Suurinulkomaalisten osuus hoitotyöntekijöinä näkyy Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupungin jaTurun seuduilla. Eri kulttuureista tulevia henkilöitä on sekä työntekijöinä että potilaina erihoitoalan laitoksissa ja kotihoidossa. Hoitoalan kulttuurikoulutukset voivat syventää työntekijän ymmärrystänäkemään asioita laajemmasta näkökulmasta: Eri kulttuurien tuntemus hoitoalalla koulutusten tavoitteena on, että osallistujat

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!
Read More »